Japan:

  • Kei YURA
  • Kengo KINOSHITA
  • Atsushi OGURA
  • Duong HA
  • Yuki KAGAYA
  • Ryuhei MINEI

Vietnam:

  • Oanh TP KIM
  • Le TN BINH
  • Nguyen T PHUONG
  • Nguyen H VU